img img

KAMPANIA

EDUKACYJNA

NA RZECZ

OSÓB z MPD

img
img img

KAMPANIA

EDUKACYJNA

NA RZECZ

OSÓB z MPD

img
img img

KAMPANIA

EDUKACYJNA

NA RZECZ

OSÓB z MPD

img

O kampanii

Kampania społeczno-edukacyjna „Żyj z pompą!" poświęcona jest podniesieniu świadomości na temat najnowszych osiągnięć w leczeniu MPD. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na problem braku informacji - zarówno w społeczeństwie, jak i wśród pacjentów, ich bliskich, ale także w środowisku medycznym na temat nowych i lepszych sposobów walki z chorobą. Szybki postęp medycyny daje szansę poprawy jakości życia osób z MPD. Za przykład może posłużyć pompa baklofenowa -innowacyjna metoda leczenia, która łagodzi objawy spastyczności (nadmierne, często bardzo bolesne napięcie mięśni).

Pragniemy także przełamać stereotypy na temat osób z MPD, które często są postrzegane niewłaściwie, w efekcie czego czują się wykluczone, samotne, gorsze. Tymczasem nierzadko ich choroba objawia się jedynie niepełnosprawnością ruchową. Odpowiednio wcześnie rozpoczęta rehabilitacja i optymalne leczenie skutkują tym, że wielu Pacjentów nieraz przewyższa intelektualnie swoich rówieśników.

Chcemy zmotywować lekarzy i pacjentów do bycia na bieżąco z nowoczesnymi metodami leczenia. Pragniemy, aby Osoby z MPD mogły pełniej uczestniczyć w życiu rodzinnym i społecznym!

Nasi ambasadorzy Nasi ambasadorzy

Aktualności

 

Szkoły z pompą! dla osób z MPD

Zapraszamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w konkursie na wspólne pompowanie!

Celem projektu jest włączenie dzieci i młodzieży do walki ze stereotypowym postrzeganiem osób z dziecięcym porażeniem mózgowym oraz zachęcenie ich opiekunów do śledzenia postępów medycyny i nowych refundowanych terapii, które mogą skutecznie pomóc ich podopiecznym.

Na zwycięzców czeka nagroda główna – trening siatkówki z Piotrem Gruszką. SZCZEGÓŁY>>

Organizatorzy:

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Fundacja Żyć z pompą Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” Stowarzyszenie Krok Dalej Fundacja Udaru Mózgu

Patroni
merytoryczni:

PTND